Capoeira

Wat is Capoeira?

Capoeira is een Braziliaanse vechtsport die door slaven als vrijheidsbeweging werd ontwikkeld. Sinds het einde van de afgelopen eeuw is de moderne vorm van de Capoeira ook buiten Brazilië een zeer populaire sport voor jong en oud. Het is een samenspel uit dans, gevecht, acrobatiek en spel. Dit maakt de Capoeira tot een bijzonder veelzijdige sport. Hierbij worden niet alleen de conditie, kracht en agiliteit getraind, maar ook concentratie, gevoel voor ritme,creativiteit en sociale vaardigheden zoals respect, tolerantie en teamgeest.
De oorsprong

De Capoeira ontstond tijdens de kolonisering van Brazilië binnen het slavensysteem. De kolonisten maakten in het begin van de kolonisering gebruik van de locale arbeidskrachten (de indianen), maar al snel merkten zijn dat deze te zwak waren voor het werk op de plantages en haalden zij Afrikanen uit de andere kolonies zoals Angola, Mosambiek en Guinee.

Toen de slaven naar Brazilië kwamen, namen zij ook een dans mee die op de bewegingen van dieren leek en waarbij het lichaam net als in de Ginga (basisstap van de Capoeira) heen en weer bewoog.

In de loop van de tijd werden de slaven steeds meer door de slavenhouders onderdrukt en mishandeld. Die leidde ertoe dat de slaven steeds meer naar hun vrijheid verlangden en dat zij er uiteindelijk mee begonnen hun rechten en hun vrijheid terug te winnen door ervoor te vechten.

De slaven die het is gelukt om van de plantages te vluchten, richtten samen in de bossen de quilombos (een soort vluchtelingendorpjes) op.De grootste en bekendste quilombo was de Quilombo dos Palmares in de Serra da Barriga in de Braziliaanse deelstaat Alagoas in het Noord-Oosten van Brazilië.De leider van deze quilombo was de bekende Zumbi dos Palmares die vandaag de dag nog steeds wordt bezongen in vele Capoeira-liederen.

Aangezien de slaven geen wapens hadden, moesten zij op zoek gaan naar een andere vorm om zich op een efficiente manier tegen de slavenhouders te verdedigen. Daarom zijn zij op gegeven moment begonnen hun eenvoudige rare dansbewegingen verder te ontwikkelen tot een gevechtsvorm.

De Capoeira en andere Braziliaanse culturele activiteiten zoals de Samba, ambachtskunst, de religie Candomblé etc. nemen vandaag de dag een belangrijke rol in bij het behoud van de traditionele “volkskennis” en daardoor ook bij de vorming van de Braziliaanse volksideologie, op zoek naar de echte culturele waarden en de kennis en het begrip van de ware geschiedenis en oorsprong van het Braziliaanse volk.