Geschiedenis

DSCF8861

De Braziliaanse Organisatie voor Sport, Cultuur en Kunst “IBECA” (Instituto Brasileiro de Esporte Cultura e Arte) is een sociaal-maatschappelijke organisatie, die op 30 december 2004 door Tiago de Camargo (“Mestre Formiga”) en zijn leerlingen werd opgericht en die gevestigd is aan de Rua Dusolina Leone Tournieux, 249, Vila União, Campinas (São Paulo, Brazilië). IBECA streeft ernaar dat Capoeira als immaterieel cultureel erfgoed erkend en gewaardeerd wordt. Capoeira speelt immers een belangrijke rol bij de bevordering van een samenleving die op integratie gericht is en als zodanig bijdraagt aan het oplossen van dagelijkse uitdagingen op zowel sociaal als educatief vlak. Met het oog daarop organiseert IBECA allerlei activiteiten om sociale ongelijkheid, uitsluiting en vooroordelen tegen te gaan en te voorzien in de behoeften van sociaal benadeelde groepen. Het gaat daarbij om acties om kleren, levensmiddelen en speelgoed in te zamelen, acties om bloed te geven, reiniging en onderhoud van openbare gebouwen en plaatsen, bijlessen, internationale uitwisselingen, taallessen, cursussen in Braziliaanse volksdansen, muziekles en multiculturele feesten. Bovendien spant IBECA zich ervoor in om mensen (eenvoudiger) toegang te verschaffen tot allerlei culturele evenementen en opleidingstrajecten.

In het kader van de activiteiten van IBECA is op 27 januari 2006 de Capoeira-groep CAPOEIRA IBECA opgericht, die de naam van de organisatie in haar naam draagt en vorm geeft aan haar idealen. CAPOEIRA IBECA is met name actief op het gebied van verspreiding, onderwijs, professionalisering en onderzoek op het gebied van Capoeira en zijn uitingsvormen als sport, cultuur en kunst. In Brazilië is CAPOEIRA IBECA niet alleen in Campinas, maar ook in vele andere steden vertegenwoordigd. Ook buiten Brazilië is de groep inmiddels op meerdere continenten te vinden. Wij zijn onder meer actief in Argentinië, Australië, Duitsland, Engeland en Nederland.

Foto-01Mestre Formiga

Ik, Tiago de Camargo, binnen de Capoeirawereld bekend als Formiga, ben in 1989 leeftijd begonnen Capoeira te trainen.

Ik trainde toen binnen een sociaal project dat door Mestre Mauricio in de wijk Jardim Ipassurama in Campinas – SP – Brazilië werd gevoerd.

Een vriend nodigde mij uit om een les bij te wonen waarna ik me bij de groep aansloot. In het begin trainde ik eigenlijk alleen maar, omdat al mijn vrienden bij de groep zaten. Ik kan me nog herinneren dat wij niet eens een ruimte hadden om te trainen. De lessen vonden toen in de tuin van een vriend van onze meester plaats.

In de loop der jaren ontdekte ik mijn liefde voor deze vechtkunst.

Na 6 jaar moest Mestre Mauricio door persoonlijke omstandigheden stoppen met les geven.

Ik begon toen bij Mestre Irandir van de groep Arte Brasileira te trainen. Korte tijd later werden wij als groep lid van de Grupo Senzala onder Mestre Ramos waar ik 11 jaar lang lid van ben geweest en waar ik veel geleerd heb en vriendschap heb kunnen sluiten met talrijke mensen die voor mij binnen de Capoeirawereld een grote waarde hebben.